Domov Kazalo English Zamenjava ozadja
 

Splošni pogoji in pravila


Pred uporabo vsakega izdelka, ki ga kupimo, je koristno prebrati navodila. Ej!KArtice niso izjema.
 

 

Program Evropske mladinske kartice

Program Evropske mladinske kartice je program za vzpodbujanje in razvoj mobilnosti, informiranosti in samostojnosti mladine. Program omogoča popuste in ugodnosti v Sloveniji in večini evropskih držav, obvešča in širi obzorja z različnimi informacijskimi sredstvi, pripravlja in izvaja posebne aktivnosti v državi ali v tujini.
 

Je neprofiten program, namenjen mladini med 15. in 30. letom starosti. V Sloveniji ga izvaja zavod MOBIN, ki je polnopravni član European Youth Card Association (EYCA) od leta 1999.
Program lahko v celoti koristijo le imetniki Evropskih mladinskih kartic - Ej!KArtic.

Ej!KArtica - Evropska mladinska kartica

Izdajanje

Evropske mladinske kartice Ej!KArtice izdaja in upravlja zavod Mobin.
Partnerske in kombinirane kartice Ej!KArtice  se izdajajo s sodelovanjem partnerskih in drugih organizacij.


Evropske mladinske kartice Ej!KArtice se lahko izdajo fizičnim osebam:
 

 • s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji;
 • ki so na dan izdaje kartice stare več kot 12 in manj kot 30 let;
 • ki se v program vključijo prostovoljno;
 • ki plačajo letno članarino.


Mladinska kartica se lahko izda posamezni osebi potem, ko izpolni prijavnico, priloži barvno fotografijo (2,0 x 3,2 cm) in z osebnim dokumentom s fotografijo (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje) dokaže izpolnjevanje starostnih in rezidenčnih pogojev ter plača članarino.

Veljavnost

 • Vsaka Evropska mladinska kartica Ej!KArtica, izdana v Sloveniji, je veljavna eno leto od izdaje, začenši z mesecem, v katerem je izdana. Veljavnost ji poteče na koncu dvanajstega meseca po izdaji.
 • Veljavnost osnovne Ej!KArtice poteče tudi ob koncu meseca, v katerem imetnik napolni 30 let , ne glede na to, kdaj je bila izdana.
 • Veljavnost Dijaške EYCE poteče, ko imetniku poteče status dijaka.
 • Vsaka Ej!KArtica, izdana v Sloveniji, velja na teritoriju Slovenije in v vseh državah, vključenih v Zvezo evropskih mladinskih kartic (European Youth Card Association), skladno s pravili in pogoji, ki jih določajo izdajatelji v posameznih državah.

Veljavnostiosnovnih  kartic se ne podaljšuje. Posameznemu imetniku se vsako leto izda nova kartica na podlagi ponovne prijave. Dijaška EYCA se podaljšuje skupaj z nalepko za status dijaka v določenem šolskem letu.
 

Članarina

Imetnik mladinske kartice plača izdajatelju letno članarino, ki jo poravna ob prevzemu kartice na distribucijskem mestu (ali ob prevzemu pošiljke po pošti - pri nakupu osnovne Ej!KArtice) ali z nakazilom na TRR. 
 

Pogoji uporabe

Mladinska kartica Ej!KArtica je sredstvo za dokazovanje istovetnosti in starosti uporabnika programa Ej!KArtica za sodelovanje pri aktivnostih, projektih in programih, pri popustih in ugodnostih, vstopu na prireditve in pri vseh aktivnostih, ki jih organizirajo in omogočajo izdajatelji Evropskih mladinskih kartic (European Youth Card)  v posameznih državah.

Kartice so oštevilčene in so neprenosljive.

Imetnik katerekoli Ej!KArtice lahko koristi popuste in ugodnosti v Sloveniji in v drugih evropskih državah. 
Lokacije, kjer lahko imetnik kartice uveljavlja popust ali ugodnost, so praviloma označene s posebnimi nalepkami.
Natančen seznam in opis popustov in ugodnosti v Sloveniji in ostalih evropskih državah je na voljo na spletnih straneh www.EJKArtica.si in www.europeanyouthcard.org ter v tiskani obliki. 


Popust pri nakupu vozovnic Slovenskih železnic lahko uveljavljajo le imetniki veljavne partnerske mladinske kartice SŽ-Ej!KArtice. Ta popust velja le, če se vozovnica kupi na postajni blagajni ali pri pooblaščenemu prodajalcu vozovnic. Pri nakupu vozovnice na vlaku je mogoče uveljavljati popust le, če potnik vstopi na postaji, kjer ni možno kupiti vozovnice.

Vsak imetnik kartice, ki želi uveljavljati pravico do popusta ali ugodnosti, mora pred nakupom vprašati za popust ali ugodnost in brez posebne zahteve osebja popustodajalca pokazati svojo Ej!KArtico pred plačilom.
Nekatere popuste ali ugodnosti je možno izkoristiti le z gotovinskim plačilom ali pa so zaradi plačila s plačilno kartico zmanjšani.
Vsakdo, ki nudi popust ali ugodnost, lahko zahteva tudi identifikacijo koristnika z drugim osebnim dokumentom poleg Ej!KArtice.

Imetnik kartice je odgovoren za škodo zaradi zlorabe kartice in za stroške, ki nastanejo z uporabo Ej!KArtice.

Popusti in ugodnosti za imetnike Ej!KArtic so pogodbeno dogovorjeni s posameznimi firmami. Izdajatelj Evropskih mladinskeh kartic ne odgovarja, če posamezna firma krši pogodbo o zagotavljanju popustov ali ugodnosti in ne prevzema odgovornosti za ravnanje njihovega osebja.
Ob morebitnem kršenju pogodbenih obveznosti s strani popustodajalca bo izdajatelj Ej!KArtic po obvestilu ali na pobudo posameznega imetnika Ej!KArtice ali na lastno pobudo sprožil spor.
 

Obveščanje

Imetnik kartice izrecno dovoljuje, da ga izdajatelj redno obvešča o programu Ej!KArtica in o zadevah povezanih z njim, z revijo, elektronskimi novicami ter drugimi obvestili, gradivi in informacijami izdajatelja. Imetnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja obvestil. Imetnik jamči, da so podatki, ki jih je navedel v prijavnici za izdajo kartice, resnični. Vse spremembe osebnih podatkov, nastale po izdaji katerekoli Ej!KArtice, je imetnik dolžan čimprej posredovati izdajatelju v pisni ali elektronski obliki.
Izdajatelj se obvezuje, da bo osebne podatke imetnika uporabljal v skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov in s Splošnimi pravili in pogoji za izdajo in uporabo Ej!KArtic - Evropskih mladinskih kartic.
 

Kraja, poškodovanje kartice

Ukradeno, uničeno ali poškodovano partnersko mladinsko kartico Ej!KArtico je mogoče pod določenimi pogoji nadomestiti v času veljavnosti. 


Nadomestna kartica se lahko izda le enkrat v času veljavnosti pod naslednjimi pogoji: 

 • Predložiti je potrebno pisni zahtevek z obrazložitvijo v roku največ 1 meseca po dogodku.
 • Predložiti je potrebno uradni dokument (policijski zapisnik), ki dokazuje dogodek (krajo, uničenje ali poškodovanje).
 • Uničeno ali poškodovano kartico je mogoče nadomestiti le, če je uničenje ali poškodovanje nastalo brez krivde imetnika kartice in je posledica prometne nesreče, požara ali naravne nesreče.
 • Nadomestna kartica se ne more izdati prej kot 7 dni po izdaji kartice, ki se nadomešča.
 • Rok veljavnosti nadomestne kartice je enak roku veljavnosti kartice, ki se nadomešča.
 • Imetnik ukradene, poškodovane ali uničene kartice mora za pridobitev nadomestne kartice ponovno izpolniti prijavnico in priložiti osebno fotografijo.
 • Za izdelavo nadomestne kartice se zaračuna stroške v višini 5 EUR in morebitne dodatne stroške (poštnina, ipd.).
 • Izgubljenih kartic se v nobenem primeru ne more nadomestiti!

Nadomestne kartice se izdajajo izključno na sedežu izdajatelja mladinskih kartic Ej!KArtic:
Zavod Mobin, Linhartova cesta 13, SI – 1000 Ljubljana.
 

Distribucija

Izdajatelj zagotavlja distribucijo mladinskih kartic na različne načine:

 • Osnovno mladinsko kartico Ej!KArtico je mogoče prejeti po pošti, če se na naslov izdajatelja pošlje pravilno izpolnjeno prijavnico (dobiti jo je mogoče na spletni strani www.EJKArtica.si), priloži barvno fotografijo in fotokopijo osebnega dokumenta. Osnovno mladinsko kartico Ej!KArtico se dobi tudi na sedežu Zavoda MOBIN, Linhartova cesta 13, 1. nad., Ljubljana (ob delavnikih od 9h-15h). 
 • Partnersko kartico Dijaško EYCO je možno naročiti samo preko spletnega potrala Lo.Polis, kartico pa se prevzame na šoli.

V primeru, da imetnik oz. njegovi skrbniki naročijo napačno kartico, nosijo sami stroške izdelave kartice. Mobin za napake ne odgovarja in ne vrača denarja napačno naročenih kartic!

Končne določbe

Ti splošni pogoji imajo naravo pogodbe in so sestavni del prijave za izdajo kartice.
S podpisom na prijavnici imetnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in da z njimi soglaša.
Izdajatelj Ej!KArtic lahko spreminja splošne pogoje v skladu s politiko EYCA ali lastnimi odločitvami. Če se imetnik ne strinja s spremembo splošnih pogojev, lahko odstopi od pogodbe. To stori tako, da izdajatelju vrne kartico. Šteje se, da imetnik soglaša s spremembo, če izdajatelju v 15 dneh ne sporoči odpovedi in ne vrne kartice.
 
 

 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.